Marketing Quan Trọng Hơn Hay Branding Quan Trọng Hơn? - MCA Brand

Marketing Quan Trọng Hơn Hay Branding Quan Trọng Hơn?

Marketing quan trọng hơn hay Branding quan trọng hơn?

Marketing và branding gắn liền xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp nói riêng và người làm trong ngành nói chung đều có sự nhầm lẫn giữa hai hoạt động này. Thấu hiểu được mối quan hệ của Branding và marketing chính là điều chúng ta cần thực hiện ngay từ ban đầu. 

Marketing là gì? Branding là gì?

Chúng ta muốn biết được Marketing hay Branding quan trọng hơn thì phải phân biệt được đó là gì? 

Marketing

Marketing là quá trình tạo mối quan hệ, làm hài lòng khách hàng với mục đích chính là thúc đẩy mua và sử dụng. Nó sẽ tổng hợp các công cụ, quy trình và chiến lược để quảng bá trực tiếp sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp. Tức, chúng ta sử dụng để tiếp cận, thúc đẩy và thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Branding

Branding chính là một hình thức marketing được sử dụng để định vị thương hiệu. Chúng ta sẽ thực hiện các hành động để trả lời cho các câu hỏi khác nhau liên quan đến thương hiệu. Doanh nghiệp của bạn là ai trên thị trường? Nhiệm vụ và giá trị doanh nghiệp hướng đến là gì? Doanh nghiệp bạn độc nhất và đặc biệt ở điều nào?…

Mối quan hệ giữa Marketing và Branding

Marketing có mối quan hệ mật thiết với Branding trong tất cả các hoạt động phát triển doanh nghiệp. Chúng ta hiểu đơn giản marketing sẽ thu hút khách hàng chú ý và có những tương tác với doanh nghiệp. Tất cả hoạt động của marketing đều nhằm tạo ra kết quả liên quan tới doanh thu. Các chiến lược và kế hoạch marketing sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì, chiến lược marketing được gắn liền với mục tiêu ngắn hạn. 

Còn Branding sẽ khiến khách hàng quay lại và giữ chân họ với thương hiệu. Hướng đến kết quả dài dài là tăng độ nhận diện và lòng trung thành của khách hàng. Doanh nghiệp thực hiện branding để tạo ra những cảm xúc tích cực về thương hiệu. Branding được thực hiện xuyên suốt từ ngay giây phút hình thành doanh nghiệp. 

Branding luôn phải được ưu tiên trước marketing

Chúng ta không thể quảng bá, thúc đẩy bán hàng cho một thương hiệu chưa được hình thành. Chính vì điều này, khi doanh nghiệp thực hiện xây dựng một chiến lược marketing đều cần tập trung vào Branding. Chỉ khi doanh nghiệp trả lời được các câu hỏi này thời mới có thể thực hiện marketing hiệu quả:

  • Thương hiệu doanh nghiệp là gì?
  • Giá trị thương hiệu mang đến thị trường là gì?
  • Giá trị cốt lõi thương hiệu hướng đến là gì?
  • Giao tiếp với khách hàng mục tiêu bằng cách nào?
Marketing & Branding

Thông qua các so sánh cơ bản chúng ta đã có thể nhận thấy được tầm quan trọng của Branding. Đúng, Branding là một hình thức của marketing, nhưng nó giữ vai trò cốt lõi. 

Marketing & Branding

Nhận định từ Alina Wheeler

Alina Wheeler đã chia sẻ và phân tích về branding cực sâu sắc: “Brand strategy is a road map that guides marketing, makes it easier for the sales force to sell more, and provides clarity, context, and inspiration to employees.” Chiến lược thương hiệu được ví như một chiếc bản đồ định hướng cho các hoạt động marketing rõ ràng, truyền cảm hứng cho nhân viên và nâng cao chất lượng doanh số. 

Bạn đang hình thành ý tưởng khởi nghiệp? Hay bạn đang phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn chập chững? Xây dựng thương hiệu giữa vai trò cốt yếu cho sự thành công và bền vững của doanh nghiệp. Bạn cần hỗ trợ tư vấn chiến lược thương hiệu hãy để MCA Brand hỗ trợ trong hành trình này. 

Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn quan tâm

Back to top